Politica Cookies

Politica Cookies

Acest site folosește cookies!
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea şi
administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul nostru, administrat de Pensiune Casa Bună, Sat Reciu,
comuna Gârbova, județul Alba, Romania, CIF RO39144290. Această politică se completează cu politica cu
privire la protecția datelor cu caracter personal pe care o puteți găsi în Politica de Confidențialitate a site-ului,
pe care vă încurajăm să o citiți, aceasta incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la
responsabilul pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date, drepturile
dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile ce urmează:

 

Acest website folosește cookie-uri proprii cât și cookie-uri adăugate de terți, pentru a furniza vizitatorilor
o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
În ceea ce numim „web modern” sau „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea
accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet.
Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat site-ul, data și ora, păstrarea
opțiunilor/setărilor (inclusiv memorarea acestora) și păstrarea preferințelor mai vechi prin accesarea
diferitelor butoane/funcții.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-
urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse în anumite pagini pentru a crea o
experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

1. Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori pur și simplu
„cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul,
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server pe care este găzduit site-ul, către
browser-ul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) și este complet „pasiv”, în sensul că nu
conține programe software, viruși sau spyware și nici nu poate accesa informațiile de pe hard driverul
utilizatorului.
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului ce este asociat în mod
unic cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browserul utilizatorului. Mai mult, durata de
existență a unui cookie este determinată și doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou,
și numai în momentul în care utilizatorul se întoarce pe site-ul asociat webserver-ului respectiv.
Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nici nu pot identifica
personal utilizatorii de internet.

2. Tipuri de cookie-uri

2.1. Cookie-uri specifice unei sesiuni online

Paginile web nu au memorie. Un utilizator care navighează de la o pagină web la alta va fi considerat de
către site-ul web drept un nou utilizator. Cookie- urile specifice unei sesiuni stochează, de regulă, un
identificator care permite utilizatorului să treacă de la o pagină web la alta fără să fie nevoie să introducă de
fiecare dată informațiile de identificare (nume de utilizator, parolă, etc). Astfel de cookie-uri sunt utilizate la
scară largă de către site-uri comerciale, spre exemplu, pentru a ține evidența produselor adăugate de către un
utilizator în coșul de cumpărături. Atunci când utilizatorul vizitează o anumită pagină a unui catalog de
produse și selectează anumite produse, cookie-ul reține produsele selectate și le adaugă în coșul de
cumpărături, care va conține toate produsele selectate în momentul în care utilizatorul dorește să părăsească
pagina.
Cookie-urile specifice unei sesiuni sunt stocate în memoria calculatorului utilizatorului doar pe durata
unei sesiuni de navigare pe Internet și sunt șterse în mod automat în momentul în care browser-ul este închis.
Pot deveni inaccesibile și dacă sesiunea a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp (de regulă, 20 de
minute).

2.2. Cookie-uri permanente, persistente sau stocate

Cookie-urile persistente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când
sesiunea de navigare este închisă. Aceste cookie-uri pot reține preferințele utilizatorului pentru un anumit site
web, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul altor sesiuni de navigare pe Internet.
Pe lângă informațiile de autentificare, cookie-urile persistente pot reține și detalii referitoare la limba și
tema selectate pe un anumit site web, preferințe privind meniul unui site, pagini favorite în interiorul unui
site, etc. Atunci când utilizatorul accesează un site pentru prima dată, acesta este prezentat în modul implicit.
Ulterior, utilizatorul selectează o serie de preferințe, care sunt apoi reținute de către cookie-uri și folosite
atunci când utilizatorul accesează din nou site-ul. Spre exemplu, un site web își oferă conținutul în mai multe
limbi. La prima vizită, utilizatorul selectează limba engleză, iar site-ul reține această preferință într-un
cookie. Atunci când utilizatorul vizitează din nou site-ul respectiv, conținutul va fi afișat automat în limba
engleză.
Cookie-urile persistente pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali și, astfel, pentru
analizarea comportamentului online al utilizatorilor. Ele pot furniza informații referitoare la numărul de
vizitatori ai unui site web, timpul (în medie) petrecut pe o anumită pagină, și, în general, performanțele unui
site web. Aceste cookie-uri sunt configurate pentru a putea urmări activitățile utilizatorilor pentru o perioadă
îndelungată de timp, în unele cazuri fiind vorba chiar despre ani.

2.3. Cookie-uri flash

Dacă utilizatorul are Adobe Flash instalat pe calculator, mici fișiere pot fi stocate în memoria
respectivului calculator de către site-uri web care conțin elemente Flash (cum ar fi clipuri video). Aceste
fișiere sunt cunoscute sub numele de „local shared objects” sau „cookie-uri flash” și pot fi utilizate pentru
aceleași scopuri ca și cookie-urile obișnuite.
Atunci când cookie-urile obișnuite sunt șterse prin intermediul funcțiilor unui browser, cookie-urile flash
nu sunt afectate. Astfel, un site web care utilizează cookie-uri flash poate să recunoască un utilizator cu
ocazia unei noi vizite, dacă datele specifice cookie-urilor șterse au fost reținute și într-un cookie flash.
Întrucât cookie-urile flash nu sunt stocate în calculatorul utilizatorului în aceeași manieră în care sunt
stocate cele obișnuite, ele sunt mai dificil de identificat și de șters. Băncile și site-urile de natură financiară
folosesc astfel de cookie-uri tocmai pentru acest motiv. Pentru că sunt dificil de identificat, aceste cookie-uri
sunt stocate în calculatoarele utilizatorilor pentru a permite autentificarea utilizatorilor și a preveni fraudele,
deoarece eventualii infractori pot deține numele de utilizator și parola pentru autentificare, dar nu au acces la
calculatorul utilizatorului. Astfel, cookie- urile acționează ca un al doilea nivel de autentificare, pe lângă
numele de utilizator și parolă.

 

2.4. Cookie-uri first party vs cookie-uri third party

Fiecare cookie are un „proprietar” – site-ul web/domeniul Internet care plasează respectivul cookie.
Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către
utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul
vizitează www.xxx.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este www.xxx.ro, atunci este
vorba despre un cookie first party.
Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat
de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site
web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul
vizitează www.xxx.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul său are ca domeniu www.yyy.ro, atunci este vorba
despre un cookie third party.
Grupul de Lucru Articolul 29 (alcătuit din autoritățile naționale pentru protecția datelor din statele
membre ale Uniunii Europene) consideră că, din punct de vedere juridic, și având în vedere legislația
europeană, noțiunea de „cookie third party” se referă la un cookie plasat de către un operator distinct față de
cel care operează site-ul web vizitat de către utilizator. Cookie-urile third party nu sunt strict necesare
utilizatorului care accesează un site web, întrucât ele sunt, de regulă, asociate unui serviciu distinct față de cel
care a fost „solicitat” în mod explicit de către utilizator (prin accesarea site-ului web).

 

3. Avantajele cookie-urilor

Un cookie conține informații care fac legătura între un browser (utilizatorul) și un web-server anume
(site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și
reacționa în consecință.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile website-urilor de a
oferi servicii confortabile utilizatorilor. Exemple – preferințele în materie de confidențialitate online,
opțiunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă etc.

4. Durata de viață a unui cookie

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ,
depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune
(„session cookies”) și nu sunt reținute după ce utilizatorul părăsește site-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute
și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site („cookie-uri permanente”).
Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor
browserului.

5. Tipul de informații stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să
recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este
șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet. Ex:
setările privind limba în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user autentificat în contul de
membru ori contul de mail, securitatea online, păstrarea și memorarea unor setări etc.

 

6. Importanța cookie-urilor pentru Internet

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei
experiențe de navigare prietenoase, adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau
dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de utilizat.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că
aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de
navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin
intermediul unui cont):
– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii
publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele privind limba (Ex:
afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții
de safe search).
– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un
anumit utilizator pe un site.
– Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum sunt confirmarea unui anumit nivel de
trafic pe un site, ce tip de conținut este vizualizat mai mult și modul cum un utilizator ajunge pe site
(ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a
utilizării lor pentru o îmbunătățire în beneficiul utilizatorului.

7. Securitatea și problemele legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc un format de tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod,
așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele
pentru a rula sau replica din nou. Întrucât nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și
istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe mai multe website-uri, cookie-urile
pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod
constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-
spyware.
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a
cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

8. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Având în vedere că protecția identității este foarte importantă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de
internet, este indicat să se știe care sunt eventualele probleme ce pot apărea în legătură cu cookie-urile.
Întrucât prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și
website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor,
informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă
browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (Ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată). Alte atacuri
bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere.
Dacă un website nu solicită browserului să folosească canale criptate, atacatorii pot folosi această
vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate.

 

Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important
să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

9. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și cele mai mari site-uri
folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul
utilizatorului pe website-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: YouTube, Gmail, Yahoo, Google
și multe altele.

10. Câteva sfaturi care vă pot asigura să navigați fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizați-vă setările browserului în privința cookie-urile pentru a stabili un nivel confortabil al
securității. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți
seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele
individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul, este varianta de a accesa site-urile care
plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicațiile antispyware. Multe dintre aplicațiile pentru detectarea și
prevenirea spyware-ului includ detectarea atacurilor de pe site-uri. Astfel, împiedică browserul să acceseze
site-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului ori să descarce software periculos.
Asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat (updatat). Cele mai multe dintre atacurile bazate pe cookies
se realizează exploatând punctele slabe ale unor versiuni vechi de browsere.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și
cele mai mari website-uri de pe Internet, locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de
operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga
cu încredere pe internet.

 

11. Gestionarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de
vizitat și utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi sau vedea
publicitate online.
Este posibilă setarea browserului pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate ori puteți seta
browserul să accepte cookie-uri doar de la un website anume. Dar, spre exemplu, dacă nu ești înregistrat
folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc
de regulă în „Opțiuni” sau în meniul de „Preferințe” al browserului dvs.
Informații detaliate referitoare la modalitățile de gestionare, dezactivare și ștergere a cookie- urilor prin
utilizarea setărilor broswer-ului folosit pentru navigarea pe Internet sunt disponibile la următoarele adrese:
– pentru Internet Explorer 8:
– pentru Internet Explorer 9:
– pentru Internet Explorer 10:

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Telefon: 0771/054 497
Email:  dpo@infomedpro.ro
Data ultimei actualizari 01.03.2024
Close